Sistem Laporan Keputusan Ujian Makmal Versi 3
Username
:
Password
:
Email
:
Pin Peribadi
:
    
Untuk Permohonan Pengguna Baru, sila emailkan permohonan User ID ke email rasmi MKAK di it.mkak@moh.gov.my dengan menyertakan maklumat berikut :
1) Nama Penuh Pemohon
2) Alamat Email Rasmi Pemohon
3) Alamat Email Rasmi Ketua Jabatan/Bahagian/Unit
4) No IC Pemohon
5) Jawatan & Nama Organisasi / Institusi Pemohon
6) Tujuan Permohonan
*Sila gunakan email rasmi organisasi anda sewaktu berurusan. Maklumat yang tidak lengkap tidak akan diproses.